søndag 25. august 2013

Resultater klasse 11-14år

Her er resultatliste for klasse 11-14år

https://app.box.com/files/0/f/49136003/1/f_9971941100

Tusen takk for fantastisk innsats av alle barn!

onsdag 26. juni 2013

Slik foregår det for barna

Kongsberg Barnetriathlon er en triathlon med svømming, sykling og løping uten pause. Det vil ikke være tidtaking for barn tom 10år.  For barn 11-14år registreres slutttid på resultatlister.

Alle barn i alderen 2 til 14år kan være med!

Før start får barna startnummer, 2 sikkerhetsnåler og en strikk. Startnummeret festes til strikken og legges sammen med sykkel og hjelm (hjelm er påbudt!) ved en i skiftesonen på gressplenen utenfor svømmehallen.

Før start må barna også sette fra seg et par sko i gangen på toppen av trappa ved bilettsalget til svømmehallen.

Barna starter med svømming i Kongsberg Svømmehall. De største svømmer 100m, de mellomste 50m og de aller minste 25m. De minste svømmer/går/blir dyttet kun på den grunne delen av bassenget, i følge med voksne. Det er tilatt med baderinger, redningsvest, flytekuler, brett og andre hjelpemidler i alle klasser. Dette skal først og fremst være gøy!

Når svømmingen er unnagjort går barna rett ut i gangen på svømmehallen og tar på seg sko som de har satt klar. Så GÅR man ned trappen og ut på plenen foran svømmehallen. Her er det laget en skiftesone hvor startnummer i strikk, sykkel, hjelm (påbudt!) og evt sykkeltøy er gjort klar. Så bærer det ut i sykkelløypa i denne traseen(merket blått på kartet): Glabakk-Stiksrudgt-Abelsgt-Flåtaløkka (gangvei). De eldste sykler 4 runder a 800m, de mellomste 2 runder a 800m og de minste 1 runde a 800m(fortsatt i følge med foresatte til fots).

Etter syklingen er det inn i skiftesonen igjen, av med hjelm og ut på løping. Løpingen (merket med rødt på kartet)går fra svømmehallen til Magasinparken og tilbake. De eldste løper 2 runder a 300m med vendpunkt foran svømmehallen, de mellomste 1 runde a 300m og de minste snur ved skateboardparken, totalt ca 150m.

Siste løperunde avsluttes inn i mål på det samme oppløpet de voksne bruker på Kongsberg Triathlon senere på dagen.

Når barna kommer i mål får de utdelt T-skjorte og drikkeflaske.